DOKTOR PLUS


sistemi për menaxhimin e klinikës


Karakteristikat

PACIENTËT

Menaxhimi i pacientëve duke i pasur të gjitha informatat me një vend si anamneza, tretman plani, recetat, etj.

TERMINET

Caktimi i termineve të pacientëve, mundëson caktimin e kohës, doktorit dhe përshkrimin e tretmanit.

PAGESAT

Menaxhimi i lehtë i pagesave të pacientëve dhe qasje të shpejtë te pagesat apo tek pacientët që kanë borxhe.

SHPENZIMET

Menaxhimi i shpenzimeve mundëson raportimin e shpenzimeve të klinikës në baza mujore si dhe markimin statusit të shpenzimeve në të paguara dhe të pa paguara.

RAPORTET

Gjenerimi i raporteve të ndryshme si ato ditore, mujore dhe vjetore për t'a bërë më lehtë kontrollimin e të hyrave dhe shpenzimeve të klinikës suaj.

PËRDORUESIT

Menaxhimi i përdoruesve të mundëson regjistrimin e e pakufizuar të përdoruesve, caktimin e privelegjeve të tyre duke i ndarë në administrator, doktor apo përdoruest të thjeshtë.


Doktor Plus

Doktor Plus® është aplikacion i bazuar në web i cili u mundëson doktorëve të menaxhojnë punët e tyre të përditshme në klinikë duke përfshirë: pacientët, stafin, tretman planet, pagesat, terminet, të hyrat, shpenzimet, raporte të ndryshme etj. Doktor Plus® përmban një ndërfaqe mjaftë të lehtë per tu përdorur, dhe mundëson ruajtjen e informacioneve të ndryshme në mënyren më të lehtë. Pasi që aplikacioni është i bazuar në web, ai mund të hapet në të gjitha platformat, dhe është i qasshëm nga secili shfletues i web faqeve duke përfshirë edhe sistemet Android dhe iOS. Kjo lejon fleksibilitet dhe qasje më të gjerë që i përshtatet nevojave të përdoruesve të shumtë në vende të ndryshme. Me blerjen e aplikacionit, konsumatorët përfitojn një web faqe si dhe zgjidhjen e tre modeleve të ndryshme të dizajnit për atë faqe. Aplikacioni është i ndërtuar në këto gjuhë programuese: ASP.NET MVC, EF dhe MS SQL.

Të tjerët për ne

"Unë jam i kënaqur dhe shumë ndihem rehat me menaxhimin e ordinancës me aplikacionin Doktor Plus sepse me kursen kohën, ndjej siguri dhe ndihem shumë inovativ para stafit tim dhe klientëve të mi. Faleminderit ekipit punues të Doktor Plus-it për idenë e punimit të këtij aplikacioni, për saktësinë dhe transparencen me ne."
— Dr. Adonis Bujupi nga Denta Care

Kontakti

Doktor Plus®

+386 49 47 47 47

info@doktorplus.eu

Mesazhi juaj u dërgua me sukses.

Doktor Plus®

+386 49 47 47 47

info@doktorplus.eu